Մասնագիտական զարգացում, Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 8

Թեմա՝ Ստուգատես 1․ Կարդալ հոդվածը․ քննարկել Ստուգատեսի բովանդակություն՝ ըստ տարիքային խմբերի-Գևորգ Հակոբյան  Ըստ տարիքի ներկայացվում են բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին մասնակցող խմբերը, ստուգատեսի նպատակը, աշխատանքները, սանի եւ խմբի աշխատանքների ներկայացման ձեւերը։ Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար աշխատանքները փոփոխվում են՝ ըստ տարիքային կարողությունների։ Աշխատանքների ներկայացումը կատարվում է ծնողական օգնությամբ զարգանում մինչեւ ինքնուրույն բլոգային աշխատանք։ Առաջին խումբը՝ (մինչև 5 տարեկաններ) Այս… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 8

Մասնագիտական զարգացում, Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 7

Թեմա՝ Ճամբարի կազմակերպում 1․ Կարդալ կարգը, գրել դիտարկումներ, առաջարկներ Ուսումնական ճամբարի կազմակերպման կարգ Ստեղծագործական-հետազոտական ճամբարի (այսուհետ` ճամբար) գործունեության սկիզբն ու վերջը որոշվում է կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով: Ձմեռային ճամբարին մասնակցում են ծրագրի բոլոր սովորողները, դասավանդողները: Ամառային ճամբարին չեն մասնակցում հիմնական և միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ սովորողները: Ճամբարի գործունեությունը ղեկավարում է դպրոցի ղեկավարը կամ կրթահամալիրի տնօրենի նշանակած մանկավարժական… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 7

Մասնագիտական զարգացում, Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 6

Թեմա՝ Ուսումնական ճամփորդություն 1․ Կարդալ, բլոգում գրավոր գրախոսել նյութը Ուսումնական ճամփորդության կազմակերպման կարգ Ճամփորդության բովանդակությունը՝ որոշվում է հանրակրթական դասընթացի, սովորողի ընտրությամբ դասընթացի, գործունեության, մասնագիտական ուսուցման ծրագրով.որոշվում է կրթահամալիրի, դպրոցի ուսումնական օրացույցով որոշված ուսումնական նախագծով (նախագծերով).որոշվում է Արատեսի դպրական կենտրոնի գործունեությամբ, Արատեսի ուսումնական-երկրագործական-բնապահպանական աշխատանքների օրացույցով.ինքնուրույն ուսումնական նախագիծ է։ Ճամփորդության նախագիծը կարող է ներառել՝ հասարակագիտական-քաղաքացիական աշխատանք. նախագծի գործընկերների… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 6

Մասնագիտական զարգացում, Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 5

Ներառական կրթություն հատուկ կարիքով սովորողի հետ  1․ Գրավոր գրախոսել կարգը, դիտարկումներ, առաջարկներ անել Կրթահամալիրի դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ Հեղինակային կրթական ծրագիրը ներառական է՝ «յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան, անհրաժեշտ պայմաններիև հարմարեցված միջավայրի ապահովման միջոցով կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված արդյունքի ապահովում»։ Կրթության առանձնահատուկ… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 5