Հարություն Տարախչյան, Հեռավար ուսուցում, Հեռավար ուսուցում

Հեռավար սովորող Հարություն Տարախչյանի 01-08.10 աշխատանքները լեզվագործունեությունից

Աշխատանքային էլեկտրոնային թերթերը կցված են՝ d580d5a1d680d5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6-d5acd5a5d5a6d5bed5a1d5a3Скачать d4b2d5a1d680d5a1d5af-d5a9d5a5d5ac-d580d5a1d680d5b8d682d5a9Скачать d4bcd5a5d5a6d5bed5a1d5a3d5b8d680d5aed5b8d682d5b6d5a5d5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6-27e280a409-1e280a410-d580d5a1d680d5b8d682d5a9Скачать