Հարթակում ծնողն է, Դիջիթեք 2021

Դիջիթեքի հայտ. փոխացում եմ մեդիահմտություն. ամփոփում

Դասընթացի անվանումը՝ YouCut - հարմար գործիք բոլորի համար նկար Դասընթացի նկարագրություն՝  Տեղեկություն հեռախոսային հավելված Youcut- ի մասին, այդ հավելվածից ճիշտ օգտվելու, ծրագրի աշխատանքային գործիքների ուսուցում, կիրառում գործնականում։ Վայր՝ Teams հարթակ Միացումը՝ հղումով Вы приглашены на собрание Teams!YouCut - հարմար գործիք բոլորի համարhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a052ee0dfd1d84d988b13f13c94520d4b%40thread.tacv2/1611120306267?context=%7b%22Tid%22%3a%2209f7d84f-ab29-4f60-a002-729a5cc51881%22%2c%22Oid%22%3a%22dcf19220-e931-4e70-a9b0-15a80cf239d4%22%7dКоснитесь ссылки или вставьте ее в браузер, чтобы присоединиться. Օր, ժամ՝ հունվարի 22, ժամը՝… Читать далее Դիջիթեքի հայտ. փոխացում եմ մեդիահմտություն. ամփոփում