Ուսումնական նյութեր, ռեսուրսներ

Տեխնոլոգիա. աշխատանք գունավոր թղթերով

Նպատակը՝ զարգացնել ճամբարականների տեխնոլոգիական կարողությունները։ Անհրաժեշտ պարագաներ՝ գունավոր թղթեր, մատիտներ, մկրատ, սոսինձ, քանոն։ Խնդիրները՝ զարգացնել գունավոր թղթերով աշխատելու կարողությունըզարգացնել երևակայելու կարողությունըզարգացնել մաթեմատիկական կարողությունները (թեմա՝ «Երկարության չափման միավորները»)զարգացնել մանր մոտորիկան Աշխատանքի անունը վերնագրեցինք «Ձմեռ» https://youtu.be/XD_YRyCbiEU