Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 2

1․ Մեդիագրադարանից առանձնացնել հաջողված և ամբողջական մի նախագիծ, հրապարակել բլոգում, գրավոր հիմնավորել ընտրությունը: 2. Բլոգում հրապարակել ուսումնական նախագծի կառուցվածք, գրավոր շարադրել ուսումնական նախագծին ներկայացվող պահանջներ։ Նախագծին ներկայացվող պահանջներՆախագիծը պիտի ունենա. թեմա և ուսումնասիրման ենթակա թեմայի հետ կապված հարցադրումներաշխատաքի փուլեր (նախնական պլանավորում, գործողությունների ծրագիր, ժամկետներ, միջանկյալ հաշվետվություններ)աշխատանքի վերջնաժամկետակնկալվող արդյունք (հրապարակախոսություն, տեսաֆիլմ, ձեռնարկ, փաթեթ, շտեմարան, հոդված, ներկայացում,… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 2

Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մասնագիտական զարգացում

Վերապատրաստման կենտրոնի բլոգՎերապատրաստման մոդուլ ռ(ամբողջական)Դասընթացների խմբեր, ժամանակացույցԱշխատակարգ (վերապատրաստողների, աշխատանքի վերաբերյալ)Վերապատրաստման մոդուլ (դասվարների խմբի համար)Վերապատրաստվողներ (հաշվառման մատյան) Աշխատանքի եղանակը՝ հեռավար 1. Ուսումնական բնագավառը և դասավանդվող առարկան՝ ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի 1—ին պարապմունք Անդրադարձ հանրակրթության պետական չափորոշչին Կարդալ, նշումներ կատարել, դուրս բերել հանրակրթության պետական չափորոշչի՝ գիտելիքի, ինչպես նաև արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորմանը վերաբերող վերջնարդյունքները:  Գտնել «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրերում առկա… Читать далее Մասնագիտական զարգացում