Նախագծեր

Ամանորի ծես․Ամփոփում

Մասնակիցներ՝ 1.1 դասարանի սովորողներ Տևողությունը՝ 2 շաբաթ / դեկտեմբերի 14-25/ Նպատակը՝  Նախապատրաստում Ամանորյա ծեսին Խնդիրները՝ Զարգացնել հարցերի միջոցով անհրաժեշտ տեղեկություն ստանալու և վերարտադրելու կարողությունները,Ուսումնասիրել տոնական խոհանոցըԶարգացնել սովորողների տեխնոլոգիական հմտություններըՈւսուցանել Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան երգերՁևավորել բացիկներ պատրաստելու կարողություններ (թղթային, էլեկտրոնային)Զարգացնել սովորողների մեդիահմտություններըՁևավորել անձնական էլ. փսոտով նամակներ ուղարկելու, նամակներին պատասխանելու կարողություններԶարգացնել ստեղծագործելու, երևակայելու հմտություններՁևավորել, զարգացնել շրջապատում, միջավայրում… Читать далее Ամանորի ծես․Ամփոփում