Մասնագիտական զարգացում, Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 4

1․ Կարդալ հոդվածները և մեկը քննարկել բլոգում։  Ուսուցչի բլոգ՝ ուսուցչի գործունեության ու մասնագիտական զարգացման հայելի-Անահիտ Հարությունյան Բլոգ՝ անհատակենտրոն ուսուցման հարթակ-Նվարդ Սարգսյան  Ընտրեցի Անահիտ Հարությունյանի հոդվածը։ Հեղինակը ներկայացնում է բլոգային ուսուցումը (բլոգավարությունը) «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում, որը արդեն տարիների իրողություն է: Այն անհրաժեշտ գործիք է հեղինակային մանկավարժություն իրականացնող ուսուցչի ու այդ ծրագրով սովորողի համար: Այս հոդվածով հեղինակը ներկայացնում է իր երրորդ բլոգը։ Առաջին… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. թեմա 4

Մասնագիտական զարգացում, Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 3

Կազմել մեկ նախագիծ՝ իր բոլոր փուլերով, հրապարակել բլոգում, սովորողների հետ իրականացնել այն։ Նախագծի անվանումը՝ «Հեռուստաթատրոնը որպես շուրջտարյա ուսումնական նախագիծ» Գնահատել նախագիծը՝ իրականացնելուց հետո, բլոգում ներկայացնել արդյունքները․անդրադարձ՝ նախագծի դրական, հաջողած կողմերը, թերությունները, բացթողումները։  Նախագծի ամփոփումը՝ այստեղ Նախագիծը հնարավություն տվեց ընթերցանության նյութերից շատերը (հեքիաթներ,բանաստեղծություններ) կենդանացնել դասարանական- թատերական ներկայացումների միջոցով: Նկարահանելով թատերական խաղը , ավելացնելով մեդիահնարքներ՝ տեսանյութերը հրապարակվեցին որպես հեռուստաթատրոն: Արդյունքում ունենք հրաշալի դասարանական նեկայացումների փաթեթ, որոնք ուսումնական նյութ / ռեսուրս/ կարող… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 3

Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 2

1․ Մեդիագրադարանից առանձնացնել հաջողված և ամբողջական մի նախագիծ, հրապարակել բլոգում, գրավոր հիմնավորել ընտրությունը: 2. Բլոգում հրապարակել ուսումնական նախագծի կառուցվածք, գրավոր շարադրել ուսումնական նախագծին ներկայացվող պահանջներ։ Նախագծին ներկայացվող պահանջներՆախագիծը պիտի ունենա. թեմա և ուսումնասիրման ենթակա թեմայի հետ կապված հարցադրումներաշխատաքի փուլեր (նախնական պլանավորում, գործողությունների ծրագիր, ժամկետներ, միջանկյալ հաշվետվություններ)աշխատանքի վերջնաժամկետակնկալվող արդյունք (հրապարակախոսություն, տեսաֆիլմ, ձեռնարկ, փաթեթ, շտեմարան, հոդված, ներկայացում,… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 2

Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մասնագիտական զարգացում

Վերապատրաստման կենտրոնի բլոգՎերապատրաստման մոդուլ ռ(ամբողջական)Դասընթացների խմբեր, ժամանակացույցԱշխատակարգ (վերապատրաստողների, աշխատանքի վերաբերյալ)Վերապատրաստման մոդուլ (դասվարների խմբի համար)Վերապատրաստվողներ (հաշվառման մատյան) Աշխատանքի եղանակը՝ հեռավար 1. Ուսումնական բնագավառը և դասավանդվող առարկան՝ ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի 1—ին պարապմունք Անդրադարձ հանրակրթության պետական չափորոշչին Կարդալ, նշումներ կատարել, դուրս բերել հանրակրթության պետական չափորոշչի՝ գիտելիքի, ինչպես նաև արժեքների և վերաբերմունքի ձևավորմանը վերաբերող վերջնարդյունքները:  Գտնել «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրերում առկա… Читать далее Մասնագիտական զարգացում

Հավաքից-հավաք, Մեթոդական մշակում, Ուսուցչի լաբորատորիա

Նորարարական մեթորդներ եւ միջոցներ. լոգոռթմիկան որպես կրտսեր դպրոցականների խոսքի զարգացման միջոց

Ներկայումս ՀՀ կրթական համակարգն անցում է կատարում համընդհանուր ներառականության, ինչով պայմանավորված՝ կրթական հաստատություններում, մասնավորապես՝ նախակրթարաններում ուսուցման գործընթացը ճկուն եւ ընդհանուր զարգացնող մեթոդներով եւ միջոցներով հագեցնելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Վերջին տարվա ընթացքում, Քովիդով պայմանավորված, 5 տարեկան սաներից շատերը չհաճախեցին նախակրթարան եւ դպրոց եկան խոսքի տարբեր խանգարումներով։ Այս պարագայում դասվարը մեծ գործ ունի անելու՝ սովորողի խոսքը շտկելու,… Читать далее Նորարարական մեթորդներ եւ միջոցներ. լոգոռթմիկան որպես կրտսեր դպրոցականների խոսքի զարգացման միջոց

Մասնագիտական զարգացում, Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 1

Վերապատրաստող՝ Մարիետ Սիմոնյան Կարդալ կարգը, քննարկել, անել առաջարկություններ, դիտարկումներ  Ուսումնական նախագծի մշակման և իրականացման կարգ Նորարությունը դարի պահանջ է: Նորարարական մոտեցումներն այսօր բացում են զարգացման հեռանկարներ բոլոր բնագավառներում: Իսկ կրթական ոլորտը պետք է միշտ առաջատար դիրքերում լինի: Նորարար է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հեղինակային «Իմացումի հրճվանք» ծրագիրը, որն իրականացվում է նախագծային ուսուցման մեթոդով: Աշխատանքի այս ձևը… Читать далее Մանկավարժական ընդհանուր բաղադրիչ. պարապմունք 1

Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Վերապատրաստող՝ Գեւորգ Հակոբյան Առաջին պարապմունք․ 2 ժամ Տեսական մաս․ Ընդհանուր ծանոթություն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները, ՀՀ Սահմանադրություն, գլուխ 2։ Գործնական մաս․ ՀՀ Սահմանադրության 25-29, 34, 36-43, 60   հոդվածներով որոշված մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացումը Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքում։ Յուրաքանչյուր մասնակից ընդհանուր ծանոթացումից հետո ընտրում է որևէ իրավունք և գրավոր ներկայացնում է… Читать далее Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Ուսուցչի լաբորատորիա, Այլոց մանկավարժական փորձից

Ռոդարիական հնարքներ

Մասնակիցներ՝ 2.1 դասարանի սովորողներ, ընտանիքի անդամներ Նպատակը՝ Զարգացնել երևակայությունը, ստեղծական միտքը՝ ռոդարիական հնարքները կիրառելով: Խնդիրներ՝ Բանավոր խոսքի զարգացումբանավոր խոսքը շարադրելու կարողության ձևավորում,ընտանիքի անդամների ներգրավվում,ստեղծագործական մտքի զարգացում: Ընթացքը՝ Սովորողներից յուրաքանչյուրը ընտրում է Ջ. Ռոդարիի և ոչ միայն ,  ստեղծագործություններից մեկը ,կիրառում ռոդարիական հնարքներից որևէ մեկը ընտանիքի անդամների հետ միասին: Ռոդարիական հնարքներ՝ աղբյուրը՝ Պարտեզ ամսագիր Պատմությունը կարող է պատահական շարժումից, հնչյունից… Читать далее Ռոդարիական հնարքներ

Ուսուցչի լաբորատորիա, Վերապատրաստում

Ատեստավորում. ՏՀՏ հմտությունների զարգացում

Վեբինար 31.08 Վեբինարի տեսաձայնագրության հղումը։ Առցանց ուսումնական նյութեր, առաջադրանքներ, հարցումներ Առցանց ուսումնական նյութերի փաթեթի( հարցում, առաջադրանք, ինտերակտիվ մոդել, ինքնաստուգում) ստեղծումՀղումների տրամադրում, ամփոփումների հրապարակում Բլոգային աշխատանք․ Կազմել որևէ առաջադրանք, ինքնաստուգում Առաջադրանքի հղումը՝ այստեղ Տրամադրել համապատասխան հղումը, հրապարակել ամփոփումը (հնարավության դեպքում փորձարկել սովորողների հետ) Ամփոփումը՝ այստեղ

Ուսուցչի լաբորատորիա, Ուսուցչի օրագիր

Ամռան նախավերջին եւ նոր ուսումնական տարվա առաջին օրը կրթահամլիրում

Ըստ օգոստոսի 30-ի աշխատակարգի, ժամը 8:30-ից Մայր դպրոցի հարակից տարածքներում սկսեցինք սովորողների դիմավորումը, դեպի Հարավային դպրոց տեղափոխումը։ 9:00 է, Հարավում շարժն ու աղմուկը այսօր սովորականից շատ է. սովորողները կարոտած են, անվերջ անունս են տալիս, իրար հերթ չտալով պատմում դեսից-դենից, հրճվում... Շրջայցով ծանոթանում են դպրոցի նոր միջավայրին, դասարան տեղափոխված նոր սովորողներին։ Այսօր ներկա է Սոֆիան, նա… Читать далее Ամռան նախավերջին եւ նոր ուսումնական տարվա առաջին օրը կրթահամլիրում