Հարթակում ծնողն է, Դիջիթեք 2021

Դիջիթեքի հայտ. փոխացում եմ մեդիահմտություն. ամփոփում

Դասընթացի անվանումը՝ YouCut - հարմար գործիք բոլորի համար նկար Դասընթացի նկարագրություն՝  Տեղեկություն հեռախոսային հավելված Youcut- ի մասին, այդ հավելվածից ճիշտ օգտվելու, ծրագրի աշխատանքային գործիքների ուսուցում, կիրառում գործնականում։ Վայր՝ Teams հարթակ Միացումը՝ հղումով Вы приглашены на собрание Teams!YouCut - հարմար գործիք բոլորի համարhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a052ee0dfd1d84d988b13f13c94520d4b%40thread.tacv2/1611120306267?context=%7b%22Tid%22%3a%2209f7d84f-ab29-4f60-a002-729a5cc51881%22%2c%22Oid%22%3a%22dcf19220-e931-4e70-a9b0-15a80cf239d4%22%7dКоснитесь ссылки или вставьте ее в браузер, чтобы присоединиться. Օր, ժամ՝ հունվարի 22, ժամը՝… Читать далее Դիջիթեքի հայտ. փոխացում եմ մեդիահմտություն. ամփոփում

Ուսուցչի լաբորատորիա, Սեփական փորձի ներկայացում, Դիջիթեք 2021

Դիջիթեքի հայտ․ փոխանցում եմ մեդիահմտություն։ Ամփոփում

Դասընթացի անվանումը՝ նկար Դասընթացի նկարագրություն՝ Տեղեկություն օգտակար հեռախոսային հավելվածների մասին, այդ հավելվածներից ճիշտ օգտվելու, դրանք աշխատանքային-ուսումնական գործընթացում կիրառելու հմտությունների փոխանցում Վայր՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Հարավային դպրոց, 1․1 դասարան-լաբորատերիա Օր՝ 20․01․2021, Ժամը՝ 13:00 Ամփոփում՝ Վարպետության դասի մանրամասն նկարագիր՝ «Բջջային հեռախոսը՝ որպես հիմնական աշխատանքային գործիք»․ տե՛ս հղումը Նկարաշար դասից՝